Jedálny lístok

Kompletný jedálny lístok

Kompletnú ponuku našich jedál si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Jedálny lístok je aktualizovaný. Je určený na objednávku jedál na reštaurácia ako aj na rozvoz.