Jedálny lístok

Kompletný jedálny lístok

Kompletnú ponuku našich jedál si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Jedálny lístok je aktualizovaný. Je určený na objednávku jedál na reštaurácia ako aj na rozvoz.

formát .docx: