Naše týždenné menu

Denné menu pre zákazníkov reštaurácie


Denné menu od 10.12

Denné menu od 17.12

Cena jedla z ponuky denného menu vrátane donášky je 4,60 eur.


Denné menu pre firmy

Platí pre firmy, s ktorými je uzatvorená zmluva o dodávaní dennej stravy.

Denné menu od 10.12

Denné menu od 17.12