Naše týždenné menu

Denné menu pre zákazníkov reštaurácie


V prípade záujmu o jedlo č.4 je potrebná rezervácia deň vopred

Denné menu od 20.09

Denné menu od 13.09

Cena jedla z ponuky denného menu vrátane donášky je 6,00 eur.


Denné menu pre firmy

Platí pre firmy, s ktorými je uzatvorená zmluva o dodávaní dennej stravy.

Denné menu od 20.09

Denné menu od 13.09