Naše týždenné menu

Denné menu pre zákazníkov reštaurácie


V prípade záujmu o jedlo č.4 je potrebná rezervácia deň vopred

Denné menu od 29.11

Denné menu od 06.12

Cena jedla z ponuky denného menu vrátane donášky je 6,00 eur.


Denné menu pre firmy

Platí pre firmy, s ktorými je uzatvorená zmluva o dodávaní dennej stravy.

Denné menu od 29.11

Denné menu od 06.12