Naše týždenné menu

Denné menu 


V prípade záujmu o jedlo č.4 je potrebná rezervácia deň vopred

         Denné menu od 04.07.


Denné menu od 27.06.

Cena jedla z ponuky denného menu vrátane donášky je 6,00 eur.

Poplatok za dovoz celej objednávky je 1,00 eur.

Denné menu pre firmy

Platí pre firmy, s ktorými je uzatvorená zmluva o dodávaní dennej stravy.

Denné menu od 04.07.


Denné menu od 30.06.