Naše týždenné menu

Denné menu pre zákazníkov reštaurácie


Denné menu od 28.09

Denné menu od 21.09

Cena jedla z ponuky denného menu vrátane donášky je 5,00 eur.


Denné menu pre firmy

Platí pre firmy, s ktorými je uzatvorená zmluva o dodávaní dennej stravy.

Denné menu od 28.09

Denné menu od 21.09