Naše týždenné menu

Denné menu pre zákazníkov reštaurácie


Denné menu od 06.07

Denné menu od 13.07

Cena jedla z ponuky denného menu vrátane donášky je 5,00 eur.


Denné menu pre firmy

Platí pre firmy, s ktorými je uzatvorená zmluva o dodávaní dennej stravy.

Denné menu od 06.07

Denné menu od 13.07